SAM_0446_Edited Large Web view.jpg Ephemeral, No. 5ThumbnailsEphemeral, No. 7
Ephemeral, No. 6
Archival photograph
16 3/4 x 10 3/4
$400 framed