SAM_0450_Edited Large Web view.jpg Ephemeral, No. 4ThumbnailsEphemeral, No. 6
Ephemeral, No. 5
Archival photograph
16 3/4 x 10 3/4
$400 framed